Công trình tiêu biểu

CÔNG TRÌNH TOMEO

1. Vị trí Công ty TNHH Tomoe Vietnam

, Nhà máy Tomoe miền Nam tại khu công nghiệp Long Đức, Đồng Nai đang được hoàn thiện và sẽ bắt đầu đi vào sản xuất từ năm 2019. Do công ty xây dựng CET làm tổng thầu . 

Công ty cung cấp vật liệu chính: gạch block các loại, từ hạng mục xây dựng xưởng và hạng mục xây dựng hàng rào bao quanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chat với chúng tôi
Hotline:0969.118.889