Công trình tiêu biểu

DỰ ÁN SAN XUẤT VÕ NHÔM CÔNG TY CỔ PHẦN HANACANS- MỸ XUÂN - VŨNG TÀU

Dự An : NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÕ LON VÀ LON HOÀN THIỆN ĐỐI VỚI CÁC LON GIẢI KHÁT BẰNG NHÔM.

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN HANACANS 

ĐƠN VỊ THI CÔNG : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KTXD DINCO

ĐƠN VỊ: CUNG CẤP GẠCH BLOCK : CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI THẢO TRANG

NHÀ MÁY GẠCH KHÔNG NUNG THẢO TRANG : 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chat với chúng tôi
Hotline:0969.118.889