Công trình tiêu biểu

DỰ ÁN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỠ BÌNH AN

Dự An : CÔNG TRÌNH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỠ BÌNH AN  ( GIAI ĐOẠN 2) 

CHỦ ĐẦU TƯ : BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN lONG THÀNH TỈNH ĐỒNG NAI 

ĐƠN VỊ THI CÔNG : CÔNG TY CP ĐT & XD VIỆT KIẾN MINH 

ĐƠN VỊ CUNG CẤP VLXD + CUNG CẤP GẠCH BLOCK : 

CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI THẢO TRANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chat với chúng tôi
Hotline:0969.118.889